Wiki » History » Version 15

« Previous - Version 15/108 (diff) - Next » - Current version
Jakob Michal, 02/22/2011 03:42 PM


Alite

V rámci výzkumu a vývoje agentních simulací byl vytvořen softwarový produkt Alite. Jde o toolkit (soubor softwarových nástrojů), který poskytuje a zjednodušuje některé implementační kroky při stavbě multi-agentních simulací. Aktuální verze obsahuje tři základní komponenty (a) procesor událostí použitelný na stavbu systémů řízených diskrétními časovými okamžiky (např. simulace, předávání zpráv mezi agenty, chování agentů, apod.), (b) abstraktni komunikační rozhraní s možností růyných implementací přenosů zpráv a protokolů (přímé předání zprávy, komunikační vrstva systému Aglobe, CNP protokol, token-ring protokol, apod.) a (c) vizualizační konektory (jednoduchý 2D vizualizátor, konektor do Google Earth). Toolkit Alite je aktuálně v rané fázi vývoje a primárně je zaměřen na simulace zjednodušenných (zejména experimentálnách) prostředí. Důraz je při vývoji kladen zejména na škálovatelnost a jednoduchost použití.

TODO: translate

Alite Board

 • Head (AK, JV)
 • AgentPolis (MJ, AK)
 • AgentScout (PN, AK, JV)
 • AgentC (OV, MJ)
 • HighWay2 (JV, AK)

Responsibilities: Interproject coordination of Alite development.

Feature Acceptance Process

new code -> incubator -> quality check -> core
\ <- /
quality check:
 • docs - javadoc, usage examples
 • tests - testing usage examples, testing complete documented functionality
 • design compliance - loosely coupling, API centric

Version Schema

major.minor.revision[.build]

 • major = complete redesign (major API changes - no backward compatibility)
 • minor = larger changes/cumulated changes (minor API changes - as most as possible of backward compatibility, simply describable code migration process, e.g. method naming)
 • revision = fixes, new features (only compatible API changes - full backward compatibility)
 • build = automatically incremented number (commit nr)

Repositories

 • project sources - bzr+ssh://smith/data/bzr/alite/trunk
 • kml_visio module sources - bzr+ssh://smith/data/bzr/alite/modules/kml_visio

Blueprints

Strategic areas of development:
 • Reporting and Visualization -- post-analysis, replay, debugging support etc.
 • Communication -- low-level (transport etc.) vs. high-level (protocols etc.)
 • Agent Control (behavior modularization) -- activities vs. actions, agent memory etc.
 • Graph/Network Environments -- representation of graph-based environments (streetnetworks etc.)